Dziecko jedzie na wakacje - po co notariusz?

Czy Wasze dziecko wyjeżdża w tym roku na wakacje pod opieką innej osoby? Jeżeli tak, to rodzice – jako opiekunowie prawni powinni wyrazić na to zgodę!

Jest to jedna z kwestii, o których należy pamiętać w okresie wakacyjnym, gdyż straż graniczna może tymczasowych opiekunów małoletniego (np. dziadków, dorosłe rodzeństwo) poprosić o okazanie takiej zgody. Co ważne, zgoda taka może okazać się konieczna również w sytuacji, gdy na wakacje z dzieckiem jedzie jedno z rodziców. Wówczas należy zaopatrzyć się w zgodę drugiego rodzica.

Jak wygląda taka procedura?

Należy samemu przygotować takie pismo - zgodę na wyjazd, w której między innymi zawrze się dane dziecka (imiona, nazwisko, PESEL, numer i serię dokumentu podróży) i osoby lub osób, które będą się nim opiekowały, kierunek wyjazdu oraz okres na jaki ma owa zgoda obowiązywać.

Z tak przygotowanym dokumentem i dowodem tożsamości (dowód osobisty bądź paszport) stawiamy się u notariusza i w jego obecności go podpisujemy.

Czynność dokonywana przez notariusza polega na poświadczeniu własnoręczności Państwa podpisów.

Ostatnim krokiem jest przetłumaczenie dokumentu i klauzuli poświadczeniowej i dziecko można wysłać na upragnione wakacje za granicą!