„Przepis” mieszkania

Często zwracają się Państwo do notariusza z prośbą o przepisanie mieszkania na dziecko bądź wnuka. Podstawowym pytaniem jest to, czy chcą Państwo aby syn bądź wnuk byli właścicielami od razu czy dopiero po Państwa śmierci.

Przykład 1 - PO ŚMIERCI

W tej sytuacji mogą Państwo sporządzić testament, albo własnoręcznie albo w formie aktu notarialnego.

Jeżeli to mieszkanie wyczerpuje cały majątek, jaki Państwo posiadają, to wnuka można powołać „do całego spadku”. Wtedy wnuk odziedziczy wszystko, co Państwo posiadają w chwili śmierci, włącznie z tym mieszkaniem.

Jednak w sytuacji, gdyby chcieli Państwo, aby mieszkanie przeszło na własność wnuka po śmierci, a np. pieniądze na koncie na spadkobierców ustawowych, to istnieje możliwość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego z tzw. „zapisem windykacyjnym”. Przybiera to formę podobną do testamentów opisywanych w amerykańskich filmach.

W przypadku sporządzenia testamentu zostają Państwo właścicielami mieszkania aż do śmierci!

O czym należy pamiętać? Nawet jeżeli sporządza Państwo testament, to osoba, która jest w nim powołana będzie musiała przeprowadzić po Państwu sprawę spadkową albo w sądzie albo u notariusza!

Przykład 2 - ZA ŻYCIA

Zawsze można przepisać swoje mieszkanie za życia, nawet jeżeli wcześniej sporządzili Państwo testament. Przybiera to formę nieodpłatnej darowizny, którą zawiera się notariusza w formie aktu notarialnego. W tym przypadku obdarowany staje się właścicielem mieszkania już w momencie podpisania aktu!


Często zadawane pytania:

1) Czy ja mogę dalej mieszkać w tym mieszkaniu czy dziecko/wnuk może kazać mi się wyprowadzić?

Tu sprawa robi się bardziej skomplikowana, ale możemy temu zaradzić!

Jeżeli darują Państwo lokal stanowiący odrębną własność (czyli są Państwo również współwłaścicielami działki pod blokiem), to obdarowany może ustanowić na Państwa rzecz służebność dożywotniego zamieszkiwania w tym lokalu, która będzie ujawniona w księdze wieczystej, więc Państwa prawo do zamieszkiwania będzie chronione.

Większy problem powstaje, gdy mieszkanie, które chcą Państwo przepisać jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Niestety w tym przypadku takiej służebności nie możemy ustanowić i muszą Państwo zaufać obdarowanemu, że zapewni mieszkanie.

2) Czy jak spiszę testament, to wnuk już nic nie będzie musiał robić?

Niestety nawet w przypadku sporządzenia testamentu, nie zwalnia to z przeprowadzenia sprawy spadkowej po danej osobie, ponieważ trzeba stwierdzić „na piśmie” kto dokładnie ten spadek nabył.